* Skyltar till bästa pris *
* Skyltar till bästa pris *

QUICK PODIUM

2 795 kr

Varumärke sifa

Nytt unikt popup bordsombreddarvårtpopup/mässbordssortiment. Aldrigtidigarehardetvaritenklareattmonterauppettmässbord. Dettamässbordärförsettmedgasdämparevilketinnebärattnär textilen/trycketärmonteratpåbordetkanmanmedettenkelthandtryck fälla upp/ner bordet med textilen på så kallat puch up. Klarar 10 kg belastning.

Leveranstid 1-2 veckor